Verbena and Lavender de Provence

No products were found matching your selection.

Heritage Collection

Verbena and Lavender de Provence

เวอร์บีน่าเป็นดอกไม้สีผสมชมพูขาวที่ให้กลิ่นหอมอ่อน ๆ ทว่าเป็นความหอมที่โดดเด่นเป็นพิเศษกว่าพืชในตระกูลมะนาวด้วยกัน เวอร์บีน่าถือเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับการนำมาใช้ประโยชน์ในทางยามาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว ส่วนดอกของเวอร์บีน่า ผู้คนในยุคอดีตชอบนำมาลอยในอ่างน้ำอาบเพื่อเติมความรู้สึกผ่อนคลายเบา ๆ จากกลิ่นหอมอ่อน ๆ ที่ส่งออกมาสัมผัสบนผิวกาย