West Indian Lime

No products were found matching your selection.

West Indian Lime

Crabtree & Evelyn  FOR HIM West Indian Limeลองจินตนาการถึงกลิ่นหอมผ่อนคลายจากฝั่งตะวันตก ที่ที่การปลอดปล่อยพักผ่อนอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญ แข็งแรงแต่ก็ดึงดูดใจเป็นคำนิยามของกลิ่นหอมสดชื่นของ West Indian Lime อีกทั้งกลิ่นเปรี้ยวของมะนาว ส้ม และหญ้าแฝก เป็นต้น นอกจากนี้ ผักชีและจันทน์เทศก็ช่วยเพิ่มกลิ่นให้หอมฟุ้งยิ่งขึ้น บางขณะก็สามารถได้กลิ่นขิงบางๆลอยมา และสุดท้ายก็ตามมาด้วยกลิ่นไม้หอมคลาสสิกอย่างต้นสน ไม้ซีดาร์และไม้จัน